Kårspexet är en ideell förening knuten till Tekniska Högskolans Studentkår med medlemmar i alla åldrar. Varje år sätter vi upp en musikalisk interaktiv teater – ett "spex".  Spexet spelar vi sedan upp under ett halvårs tid i olika omgångar på teatrar runt om i Stockholm. Kårspexet har genom åren också turnerat regelbundet och föreställningarna har spelats i bl. a Helsingfors, Örebro, Göteborg, Linköping, Falun och Sundsvall.

Kårspexet har drygt 80 aktiva medlemmar varav de flesta är studenter vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH i Stockholm.

Är du gammal Kårspexare, vill återknyta kontakten med oss och få information om våra fester, events och dylikt? Då kan du mejla vår adresslistechef på adresslistechefen@karspexet.se och uppge namn, adress, mejladress och det första kårspex du var med i.

Våra Spexgrupper

Tidigare Kårspex