100-klubben

100-klubben är en sammanslutning för alla Kårspexare som deltagit i hundra Kårspexföreställningar sedan nystarten 1977. 100-klubben bildades av Tumba-Görre den 24 februari 1983 under spexet "Pancho Villa", för att befrämja kontinuiteten och närvaron i Kårspexet genom att göra det attraktivt att delta i ett stort antal föreställningar, dvs minst hundra stycken. Vanligtvis medför detta aktivt deltagande i Kårspexet under 5-6 års tid. 100-klubben har idag etthundratrettio (130) namngivna och numrerade medlemmar, vilka utgörs av etthundratolv (112) fysiska personer och en (1) teater. Medlemmarna känns igen på den stiliga och välhängda medaljen med 100-klubbens logotyp.

Anslutning och medaljbehängning sker under högtidliga former, efter inlämnande av adekvata ansökningshandlingar, i samband med lämplig Kårspexfest.

Medaljbehängning och namngivning utförs av närvarande medlemmar av styrelsen: OrdFöranden (nr 1), ChefsControllern (nr 37), KansliChefen (nr 66) och LedaMöterna (nr 15 och nr 16). Vanligtvis tackar den nye medlemmen för anslutningen genom att behänga OrdFöranden med en egentillverkad medalj, gärna 100-klubbsrelaterad som t ex en 100-klubba, 100-nubbe, 100-kudde, chuckhylla eller dylikt.

Till personer utanför Kårspexet som aktivt och framstående utfört insatser för att Kårspexet, och inte minst 100-klubben, ska framstå i god heder kan 100-klubbens hedersmedalj utdelas. 100-klubben har idag elva (11) hedersmedlemmar. 100-klubben delar även ut 100-klubbens stipendium samt 100-klubbens stora resp. lilla bragdmedalj. 100-klubben anordnar varje höst 100-klubbens afton, dit samtliga nuvarande och gamla Kårspexare bjuds in.

nr 1

Under åren har många medlemmar gjort stora uppoffringar för att inte missaföreställningar. Nr 1 (bilden) deltog i Kårspexets samtliga föreställningar under åren 1977-2000.

För den som vill fördjupa sig ytterligare i kriterierna för 100-klubbsmeriterande rekommenderas den artikel av 100-klubbens vetenskapliga kommitté som publicerades i januari 2005.

Ansökan!

Du kan ansöka till 100-klubben genom att fylla i denna blankett och lämna in!