Historik

Begynnelsen begynner omkring 1550 år efter vår tideräknings början och begynnelsen hände sig i Uppsala...

...för att de glada studenterna på nämnda ort under pedagodiska omständigheter skulle få lära sitt latin, lät man dem uppföra klassiska dramer på detta klassiska språk. Eftersom kvinnans emancipation ännu icke nått några svindlande höjder tilläts de ej heller studera på högre nivåer. Av detta föll det sig naturligt att inleda traditionen med enbart manliga skådespelare.
 
Så småningom började man skriva egna alster med kraftigare betoning på det humoristiska, och strax var något som liknar dagens "spex" ett faktum. Det första riktiga spexet enligt moderna traditioner anses "Trollflaskan" vara. Premiären hölls 1851.
 
Att spexets vagga stod i Lund är en omhuldad myt som tyvärr måste ges ett väl historiskt underbyggt grundskott - Uppsala var drygt 300 år före med idén. Lundaspexarna gjorde visserligen underverk med genren under 1800-talets sista decennier, men det förvandlar inte myt till sanning. Lunds Universitet började sin spextradition med en nyuppsättning av det gamla Uppsalaspexet "Kärlek och död" eller "Mohrens sista suck" 1874 och fortsatte med inlånat stoff fram till 1886 då den första egna produktionen "Gerda" sattes upp.
 
I Uppsala rimmades alstren, men när konstarten spred sig i riket blev det lite si och så med rimmandet. I Lund varierade graden av rimning i spexen. En i huvudsak orimmad dialog uppfattades vara betydligt smidigare att skriva och istället sticka in slagkraftiga rim nu och då för att vinna komiska poänger med rimmet i sig självt. Chalmeristerna gör likadant. Chalmeristernas spextradition sträcker sig tillbaka till 1948 med "Bojan" som deras första produktion. Spexorganisationer som arbetar på detta sätt brukar kallas "lundaskolan" emedan de som rimmar kontinuerligt genom hela dialogen tillhär "uppsalaskolan". Teknologspexen vid Tekniska Institutet (nuvarande KTH) valde uppsalavarianten. Det första spexet som riktade sig till allmänheten var en nyuppsättning av det gamla uppsalaspexet "Rudolf" eller "Blodbadet på Sicilien" på La Croix Salong vid Brunkebergstorg 1867. Vid tiden kring sekelskiftet sattes normalt två spex upp varje år. Ett på våren och ett vid den traditionella Gåsfesten, samtidigt som "Blandaren" kom ut.
 
1902 bildades Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och då bytte organisationen namn från Teknologspexen till Kårspexet. Namnen förekommer parallellt i många år.
 
Under 10- och 20-talet upplevdes en guldålder när spexen (enligt recensionerna) höll en omåttligt hög standard. Spexen uppfördes allt som oftast på Kungl Dramatiska Teatern och gick där med rejäl vinst. Denna donerades till något välgörande ändamål. Under åren för första världskriget doneras intäkterna från Kårspexen till krigsdrabbade studenter nere i Europa. Akademisk humor i mänsklighetens tjänst. Efter kriget gick intäkterna till fonden för byggandet av ett nytt kårhus. Kårhuset eller Nymble som det även heter, uppfördes 1930 och invigdes 1932.
 
När glappen i spexproduktionen dyker upp kan man nästan alltid skönja statsmakternas hand bakom. Plötsligt vill man öka examinationsgraden från KTH, och försöker lösa detta genom att göra ekonomin eller årskursuppflyttningen för eftersläntrarna kärvare. Det blir alltså svårare att ta sig tid till sidoaktiviteter utanför den rena korvstoppningen. Kårspexet lyckas i alla fall att överleva på ett eller annat sätt.
 
Tyvärr fick traditionerna sig en rejäl torpedering av radikalvågen i sextiotalets slut. Det kanske hade gått bra om inte spexet 1969 blivit dränkt i sponsorpengar. Det ledde till att alla gamlingar tog ut sig fullständigt i en alldeles för påkostad uppsättning. Med den rådande tidsandan gick det inte att ersätta detta bortfall med nytt folk.
 
Vid Tekniska Högskolans Studentkårs 75-årsjubileum 1977 fattades dock den gamla slitna fanan igen, och en ny era av klassiska spextraditioner såg sin början. Vår förhoppning är att den skall vara länge än...
 
Det är känt att man under perioden 1901-1921 uppförde spex på den traditionella Gåsfesten varje år. Ett flertal av dessa finns dokumenterade i Kårspexets arkiv med fullständigt manus och sångtexter. Det fattas dock en hel del pusselbitar i spexets historik och glädjen skulle vara stor om folk som var med förr inkommer med gamla program- häften, affischer och dylikt till Kårspexet.